Algemene voorwaarden

 

Algemene (leverings)voorwaarden

 

 Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden:

 

1)    Tweedehandsmanagementboek.nl is een hobbysite waarbij een verzamelaar zijn gebruikte boeken verkoopt. Bij de omschrijving wordt getracht potentiële kopers duidelijk te maken wat zij van het betreffende exemplaar mogen verwachten. Daartoe wordt zo veel mogelijk  informatie gegeven over jaar van uitgave en editie, maar ook in welke staat het object verkeert. Tenzij anders aangegeven, wordt de conditie van het boek –behalve door een omschrijving- aangeduid met een standaard conditieaanduiding. Kleine defecten, zoals naam op schutblad, stempels, kleine vochtplekjes, etc. worden niet altijd vermeld. Zie hierna bij 2. voor de bepalingen van een conditieaanduiding. Het ontbreken van een stofomslag wordt –indien bekend- altijd vermeld. De getoonde afbeelding is een standaardafbeelding. Indien daartoe reden is kan bij de detailinformatie van de titel de afbeelding van het onderhavige exemplaar worden getoond. De genoemde prijs is exclusief verzendkosten. Vaak is het de moeite waard om meer boeken tegelijk te bestellen.

N.B. Vanwege de grote hoeveelheid aangeboden boeken, is het niet mogelijk alle boeken nauwkeurig te controleren op met name de conditie binnenin. Daardoor kan het soms gebeuren dat zaken als een enkele onderstreping of opmerking in de marge niet opvalt bij ‘het op de duim nemen’ ter beoordeling en een en ander dientengevolge ook niet wordt vermeld bij de beschrijving van het exemplaar.

2)    Conditieaanduiding boeken:

 

NAGENOEG NIEUW: Het gaat om tweedehands boeken, maar soms zien die er bijna als nieuw uit.

 

GOED: Een goede conditie, zoals dat van een op een nette wijze gebruikt/gelezen boek mag worden verondersteld. Veel meer "schade" dan een naam van de vorige eigenaar, ezelsoortje, leesvouw of een krasje op het omslag mag er niet zijn.

 

REDELIJK: Het boek is duidelijk gebruikt, heeft zelfs aantekeningen of gebruik van markeerstift, maar is nog heel goed bruikbaar en heeft geen zeer onfrisse pagina’s.

 

MATIG: Een matig boek is een redelijk boek dat zodanig duidelijk is gebruikt (onderstreepte of gearceerde tekst, schuin gelezen, onfrisse bladzijden) dat het minder goed/prettig leesbaar is. Vooral geschikt als eenmalig studiewerk, niet echt iets voor in de collectie.

3) Alle titels worden op de site als product gepresenteerd en kunnen in aantallen worden besteld. Niettemin gaat het meestal maar om één enkel exemplaar dat op voorraad is. In geval van meerdere exemplaren van één product valt dat vaak af te lezen aan de beschrijving. Wanneer er geen exemplaren meer aan een productbeschrijving hangen, dan wordt aangegeven dat het product op het ogenblik niet beschikbaar is.

4)    Betaling uitsluitend vooraf, via (ASN) bankrekeningnummer NL25 ASNB 0707457602, t.n.v. W. Tuinenburg, Amersfoort. De boeken worden binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Bankgegevens Europese overschrijving: BIC: ASNBNL21.

4)    De klant, opdrachtgever, koper, kan zonder opgave van redenen, binnen acht dagen de koop in ongewijzigde staat terugsturen en ongedaan maken. Alleen daadwerkelijk ontvangen retourzendingen ontslaan koper van de betaalverplichting. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper en dienen franco te worden verzonden. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en er zal geen restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden. Ook in geval van gewijzigde staat (ongeacht of deze door schuld van koper of derden is veroorzaakt) zal het aankoopbedrag niet worden terugbetaald. Beoordeling of materiaal wel of niet in staat is gewijzigd is alleen aan Tweedehandsmanagementboek.nl /W.Tuinenburg. Hier valt niet over te discussiëren. Indien koper -nadat is gebleken dat er van restitutie geen sprake is- het boek (materiaal) alsnog wil houden, dan zal het tegen vooraf betaling van de portokosten opnieuw worden verzonden.

5)    Tweedehandsmanagementboek.nl heeft het recht geplaatste bestellingen zonder opgaaf van reden niet te leveren. Wanneer een bestelling door Tweedehandsmanagementboek.nl wordt geannuleerd, krijgt koper daarvan bericht. Eventuele gedane betaling wordt uiteraard zo spoedig mogelijk –ten hoogste binnen 14 dagen- teruggestort.

6)  Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. Een wijziging gaat in op het moment van  publicatie van de nieuwe voorwaarden op de site van Tweedehandsmanagementboek.nl.