Business cases en ict intensieve overheidsprojectenprojecten

Op voorraad

16,75

Via Tweedehandsmanagementboek.nl verkoopt een particulier zijn verzameling. Daardoor is er geen sprake van BTW. Prijs is plus leveringskosten (€ 1,95 per zending)Het onderzoek betreft de opzet en de wijze van gebruik van businesscases voor grote, ICT intensieve, projecten binnen de rijksoverheid
 

Auteur: Rob Meijer.

Uitgever: University of Groningen, 2e druk 2014

Paperback; ISBN/EAN: 9789036769433

Staat: Goed. Lichte knik boekblok vanwege val.

 

Proefschrift.

Allereerst is geprobeerd om grip te krijgen op het begrip “businesscase”. Daarna werd bestudeerd wat het huidige overheidsbeleid is op dit punt. Het vervolg daarop was de studie van een viertal cases.
Om te bezien op welke wijze de daarbij geconstateerde problemen zouden kunnen worden opgelost is daarna studie gemaakt van het onderwerp langs drie invalshoeken, de economie, de bestuurskunde en de organisatiekunde.
Op grond van het voorgaande zijn ook de belangrijkste knelpunten geformuleerd: onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase, het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik voor initiële besluitvorming, het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of programma en het ontbreken van batenmanagement.

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is daarna een nieuwe aanpak geformuleerd. Deze heeft de naam gekregen van het hanteren van de M-index© voor businesscases. Deze index bestaat uit een proces voor het periodiek waarderen van de opzet en het gebruik van businesscases aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst.

De conclusies in '
Business cases en ict intensieve overheidsprojectenprojecten' zijn daarna getoetst. Het resultaat van deze toetsing is dat de vier genoemde knelpunten door de geraadpleegde deskundigen in de toetsgroepen inderdaad worden gezien als de vier belangrijkste

Wat betreft de geschiktheid van het gebruik van de M-index© voor het oplossen of aanpakken van de knelpunten was het resultaat van de toetsing dat deze voor alle vier de knelpunten goed scoort.

Blader ook door deze categorieën: ICT, Management